Informace o nás

Hlavním organizátorem karnevalu je farnost při kostele Panny Marie Královny míru.

Farní dětský karneval se poprvé uskutečnil v roce 2000 na podnět dětí.

My jsme přípravu karnevalu převzali v roce 2008 od paní Marie Šárkové.

Pro každý karneval vybíráme téma, které se pak promítne do všech částí programu karnevalu (písničky, představení masek, hry, divadlo, soutěže). Děti jsou předem motivovány, aby si připravily v duchu tohoto tématu i vlastní masku.

Jsme velmi vděčni za ochotu mladých se zapojit do přípravy a realizace karnevalu. A to, že starší mladí připravují program pro své mladší kamarády považujeme za velmi důležité. Nejvíce nás těší, když nám z malých návštěvníků vyrostou ochotní pomocníci.

Budeme rádi, když dětský karneval bude neformálním setkáním rodin nejen chodících do našeho kostela a prima zábavou pro děti.

Jana a Jindřich Váňovi a Bára Marešová


Témata uskutečněných karnevalů

2018 - Zimní olympiáda

2017 - Vodní svět

2016 - Ze života hmyzu

2015 - Cestování časem

2014 - Cirkus

2013 - Hrdinové z knížek

2012 - Cesta kolem světa

2011 - Pohádky a postavičky z Večerníčku

2010 - Řemesla - ten dělá to a ten zas tohle

2009 - Z pohádky do pohádky

2008 - Bajka o lvu a odvážné myšce

2007 - Odpuštění - podobenství o marnotratném synu

2006 - Daniel

2005 - Putování pouští

2004 - Potopa světa

2003 - Johanka z Arku

2002 - Sv. František

2001 - Smutný klaun

2000 - Ludmila a Václav


Články o karnevalu

Karneval 2011

Karneval 2010

Karneval 2008