Karneval 2011

12.2. 2011 se v tělocvičně ZŠ Zárubova uskutečnil již dvanáctý dětský karneval naší farnosti při kostele Panny Marie Královny míru - Praha 4 Lhotka.

 

        Tématem letošního karnevalu byly postavičky a pohádky z Večerníčků.

          Nově se do karnevalu zapojili Modranští skauti z oddílu Derwen. Připravili si pro děti několik pásniček s kytarou a představení masek. Masky byly pestré a máme radost, že na nich bylo vidět, že nejsou kupované, ale většinou doma vyráběné. Tělocvičnu například zaplnili Bobci a Bobkové, Mach a Šebestová v mnoha podáních, Křemílci s Vochomůrkami, své tanečky předvedly Víly Amálky a našla se i peřina Kanafásek. Velký úspěch měl otec Bedřich v masce vodníka.

        Mládež z naší farnosti napsala scénář a nacvičila divadlo. Letos bylo loutkové. Bob a Bobek se snažili přesvědčit pána, který chtěl náš kostel zbourat a místo něj postavit továrnu na kartáčky na zuby. Naštěstí se jim to povedlo a pán dokonce začal do našeho kostela chodit. Divadlo bylo natolik věrohodné, že se nás doma večer dcera ptala, zda opravdu místo našeho kostela měla být továrna.

        Soutěží letos bylo deset. Děti jezdily v autíčku Maxipsa Fíka, pomáhaly Ferdovi mravenci s házením „bláta“ na berušku., s Patem a Matem stavěly věž a stůl, v klobouku kouzelníka Pokustóna poznávaly různé věci, s opičkou Žofkou prolézaly opičí dráhu, Krteček je naučil co do lesa patří a co ne, a další soutěže. Za všechny splněné úkoly dostaly malou odměnu.

        Nakonec se již tradičně vypouštěly balónky s kartičkami se jménem a zpáteční adresou farnosti. Jsme zvědaví z jaké dálky se nám balónky vrátí.

        Velké dík patří všem, kteří byli ochotni se do realizace karnevalu zapojit, dát svůj čas a nápady bez nichž by náš karneval nebyl takovým jakým je. S velkým potěšením jsme přivítali nové pomocníky k soutěžím, kteří ještě loni byli na karnevale jako účastníci v maskách.

        Nově jsme také oslovili pekárnu Kabát, která nám zdarma poskytla 150 výborný koblih. Mezi našeho dlouholetého sponzora patří také pan Štastný, který nám každoročně zcela zdarma zajišťuje balónky. Díky těmto sponzorům a výdělku z prodeje občerstvení a vstupenek je karneval zcela finančně soběstačný.

        Na karneval letos přišlo asi 85 dětí a 75 dospělých.

 

Dolet BALÓNKŮ v roce 2011

 1. Michal Socha - Dohna (u Drážďan), Německo - 144 km

2. Prokop Kotek - Luka nad Jihlavou - 138 km

3. Lucinka Kelbelová - Kalhov pošta Větrný Jeníkov - 116 km

4. Vojta Melzer