Karneval 2010

         13.2. 2010 se v tělocvičně ZŠ Zárubova uskutečnil již jedenáctý dětský karneval naší farnosti.

        Tématem letošního karnevalu byly řemesla, profese, práce,...

        Eliška Leblová si pro děti připravila písničky a říkadla, při kterých se všechny masky představily. Byli tu hasiči, kuchařky, doktor se zdravotní sestrou, kovboj, baletky, malířka, vinař a mnoho dalších. Otec Bedřich byl převlečený za kata, ale děti se ho vůbec nebály a hned ho poznaly.

        Mládež z naší farnosti napsala scénář a nacvičila divadlo na motivy podobenství o dvou synech (Mt 21, 28-31), které jejich otec požádal o pomoc v sadě. Jeden syn slíbil, že půjde pomoci, ale nakonec nešel. Druhému se pomáhat nechtělo, ale nakonec za otcem do sadu šel a pomohl mu. Mladí divadlo zahráli moc pěkně a sami připravili i kulisy. Moc si ceníme toho, že jsou mladí ochonti se do karnevlu zapojit a připravit divadlo a soutěže pro své malé kamarády a tím jsou pro ně i dobrým příkladem a pro nás velkou pomocí.

        Soutěží letos bylo jedenáct. Děti si zahrály na číšníky a nosily po určené trase tácek s pitím a atrapamy jídla, lovily ryby, pletly housky z těsta, třídily odpad (papír, plast, sklo, kartón), poznávaly květiny, luštily detektivní záhadu, jako hasiči zdolávaly trasu s překážkami, třídily korálky, malovaly obrázky, stavěly věž z kostek a procvičovaly si paměť. Za všechny splněné úkoly dostaly malou odměnu.

        Nakonec se již tradičně vypouštěly balónky s kartičkami se jménem a zpáteční adresou farnosti. Balónky zcela netradičně skoro vůbec nelétaly a jen díky vynalézavosti tatínků, maminek a dětí, přece jen několik balónků s kartičkami odletělo. Jsme zvědaví z jaké dálky se nám balónky vrátí.

        Velké dík patří všem, kteří byli ochotni se do realizace karnevalu zapojit, dát svůj čas a nápady bez nichž by náš karneval nebyl takovým jakým je.

        Dále děkujeme paní Marušce Šárkové za napečení výborných perníků a preclíků.

        O prodej občerstvení, lístků a šatny se letos starali Marie Pokorná, Marie Kolínová, Mária Vrábelová a pan Švejda.

        Vstupenky připravili a vytiskli manželé Jitka a Josef Bartošovi.

        Jan Toepfer karneval ozvučil a zapůjčil svou aparaturu.

        Pan Šťastný dodal balónky.

        Do soutěží a divadla se zapojili: David Šlégl, Tereza Stehlíková, Veronika Bartošová, Tomáš Korec, Tomáš Sixta, Barbora Marešová, Jana Špačková, Karolína Vašíčková, Jakub Šárka, Miriam Šárková, Helena Polláková, Jan Křížek, Karolína a Silva Vagenknechtovi s rodiči, Veronika Šárková, Václav Kapsa a Anděla Štorchová s manželem.

        Na karneval přišlo asi 80 dětí s doprovodem.