Sponzoři

Velké poděkování patří našim sponzorům, kteří nám přispívají finančními, věcnými dary nebo osobní pomocí:

Celou organizaci karnevalu zajišťují dobrovolníci z lhotecké farnosti:

  • ozvučení a aparaturu nám zajišťuje Jan Toepfer
  • pečivo do občerstvení dodávají naše babičky
  • soutěže připravují mládí pro své mladší kamarády
  • divadlo připravuje Terezie Křížková s dětmi.

Děkujeme všem farníkům z farnosti Lhotka, kteří se dobrovolně zapojují do organizace karnevalu!!!